Kammarrätten i Stockholm upphör att kommunicera genom fax

2020-02-28

Då endast ett fåtal aktörer återkommande kommunicerar med kammarrätten via fax har kammarrätten beslutat att upphöra med användandet av fax från och med den 1 april 2020.

Handlingar som tidigare översänts till kammarrätten via fax kan framöver skickas via e-post till kammarrattenistockholm@dom.se.