Kammarrätten i Stockholm berättar om sin verksamhet 2019

2020-02-26

Verksamhetsberättelsen innehåller bland annat beskrivningar av hur arbetet och målhanteringen praktiskt går till på en av domstolens avdelningar, från att ett mål kommer in tills att det arkiveras. I berättelsen finns också en inblick i Migrationsöverdomstolens roll samt ett urval av på området vägledande prejudikat under året respektive en intervju med kammarrättslagmannen Eva-Lotta Hedin.

Du kan även läsa om hur kammarrätten arbetar för ett hållbart arbetsliv, om nya interna karriärvägar samt ta del av statistik kring våra avgjorda mål och måltyper.

I inledningen ger kammarrättspresidenten Thomas Rolén en allmän överblick över domstolens uppdrag, måluppfyllelse och händelser under året.

Verksamhetsberättelsen kan laddas ned digitalt och finns i en begränsad tryckt upplaga (för beställning av tryckt exemplar, se kontaktuppgifter).