Kammarrätten fastställer dom om inkomstskatt

2020-05-26

I april 2017 beslutade Skatteverket att LO Mediehus skulle betala mer inkomstskatt på grund av att bolaget fått för lite ersättning från sina uppdragsgivare, däribland fackförbundet Kommunal, för utgivning av medlemstidningar. Skatteverket beslutade även att LO-Mediehus skulle betala mer moms på de annonser som varit införda i medlemstidningarna.

I december 2018 avslog förvaltningsrätten LO Mediehus överklagande. Nu har kammarrätten beslutat att förvaltningsrättens domslut inte ska ändras även om skälen för detta till viss del skiljer sig från förvaltningsrättens.