Kammarrätten beviljar inte prövningstillstånd i mål rörande Huawei

2021-01-18

Efter att Huawei överklagat förvaltningsrättens beslut har kammarrätten i dag beslutat att inte meddela prövningstillstånd i målet.