Kammarrätten bedömer att sju pilotelever har fuskat på teoriprov

2020-04-24

Inför teoriprov för trafikflygarexamen (ATPL) som skulle avläggas i januari 2019, bedömde Transportstyrelsen att det fanns risk för fusk och satte därför in extra kontrollåtgärder. I efterhand har myndigheten bedömt att ett systematiskt och utbrett fusk har förekommit.

De avstängda eleverna hade enligt Transportstyrelsen försökt att få en otillåten fördel genom att ta med mobiltelefoner till provet eller genom att föra ut provfrågor ur provlokalen. Avstängningstiden för eleverna bestämdes till 18 månader. De underkändes också på sina tidigare godkända delprov.

Eleverna överklagade besluten till Förvaltningsrätten i Linköping. Förvaltningsrätten upphävde avstängningarna i fyra av fallen och avslog de övriga tre elevernas överklaganden. Alla domarna från förvaltningsrätten överklagades till kammarrätten, som nu har bedömt att det var rätt att stänga av samtliga elever. För en av eleverna sänktes avstängningstiden dock till tolv månader.

– Kammarrätten hade en annan uppfattning än förvaltningsrätten om vad det innebär att avslöjas med att fuska. Det var främst därför som kammarrätten inte dömde på samma sätt som förvaltningsrätten, förklarar kammarrättslagmannen Ola Holmén.

Kammarrättens domar kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.