Kamerabevakning av Stora torget och Påvel Snickares gränd i Uppsala tillåts endast kl. 20.00-06.00

2021-08-27

Uppsala kommun ansökte hos Integritetsskyddsmyndigheten om kamerabevakning under hela dygnet av Stora torget och Påvel Snickares gränd, som är två centralt belägna platser i Uppsala. Integritetsskyddsmyndigheten tillät kamerabevakning på platserna klockan 20.00-06.00. Efter att kommunen överklagat beslutet till förvaltningsrätten tillät förvaltningsrätten kamerabevakning även klockan 15.00-20.00. Både kommunen och Integritetsskyddsmyndigheten överklagade förvaltningsrättens avgörande. Kammarrätten har gjort en avvägning mellan kommunens intresse av kamerabevakning av platserna och enskildas intresse att inte blir bevakade. Med hänsyn till det starka integritetsintresse som gör sig gällande på platserna under dagtid och tidig kväll bedömer kammarrätten att enskildas intresse att inte bli bevakade väger tyngre än kommunens intresse av kamerabevakning under denna tid.