Jönköpings tingsrätt har beslutat att de tilltalade i målet rörande den så kallade Harryskjutningen ska försättas på fri fot

2019-12-06

Dom i målet kommer att meddelas måndagen den 16 december kl. 14:00.