JC försätts i konkurs

2019-04-25

JC Sverige AB har tidigare varit föremål för företagsrekonstruktion vid Stockholms tingsrätt. Företagsrekonstruktionen upphörde den 24 april 2019 på JC:s begäran. JC begärde samma dag att bolaget skulle försättas i konkurs, vilket tingsrätten i dag har beslutat om.

Nästa steg i konkursärendet är att tingsrätten kommer att kalla till edgångssammanträde.

För frågor om konkursens fortsatta handläggning hänvisar tingsrätten till konkursförvaltaren.

Senast ändrad: 2019-04-25