Jägaren som skjutit grannens hund döms för brott

2022-10-13

Åklagaren har väckt åtal för vållande till kroppsskada, grovt brott, framkallande av fara för annan och djurplågeri mot en man i 70-års åldern. Tingsrätten har under huvudförhandlingen prövat den bevisning som har presenterats.

Tingsrätten dömer den åtalade jägaren för brotten till villkorlig dom och 100 dagsböter á 300 kr. Vid påföljdsbestämningen har tingsrätten fäst vikt vid att mannen sedan tidigare är ostraffad och att inget har framkommit som ger anledning att tro att han skulle fortsätta att begå brott.

Den åtalade jägaren har nekat till brott. Genom den bevisning som lagts fram under rättegången, bl.a. uppgifter från målsägandena och grannar, har tingsrätten kommit fram till att mannen har varit medveten om att både människor och grannens hund regelbundet vistades på den aktuella platsen. Tingsrätten har kommit fram till att mannen har avvikit i sådan grad från det stora krav på aktsamhet som situationen har krävt att hans agerande är att bedöma som grovt oaktsamt. Han ska därför dömas för brotten. Mannen ska också betala skadestånd till målsägandena.

 

Ordförande vid huvudförhandlingen var tingsfiskalen Emil Andersson

Åklagarkammaren företräddes av kammaråklagaren Emma Harrius

Försvarare för den tilltalade var advokaten Sven Severin

Målsägandebiträde var biträdande juristen Glenn Karlsson