Invändning om jäv i Vetlandamålet (B 1735-23)

2023-10-03

Vi som är satta att döma i det här målet anser att det inte finns något jäv, säger hovrättslagmannen Niklas Rundberg, som är tänkt som ordförande på förhandlingen. Jag förstår om situationen kan uppfattas som speciell. I det här skedet krävs dock att det föreligger jäv för att en domare ska bytas ut. Hovrätten bestämmer dessutom inte vem som ska vara åklagare i ett mål.

Hovrätten kommer nu att överlämna till ledamöter vid Hovrätten för Västra Sverige (eftersom den jävsinvändning som förts fram torde gälla alla ledamöter vid Göta hovrätt) att i Göta hovrätts namn pröva den jävsinvändning som framförts. Förhoppningsvis kommer ett beslut i frågan under dagen och hovrätten kommer därefter att återkomma angående den fortsatta handläggningen av målet.