Inställda förhandlingar och färre besökare

2020-11-24

Tingsrättens beslut innebär att under perioden till och med den 13 december 2020 kommer tingsrätten att hålla förhandling enbart i förtursmål, dvs. brottmål där tilltalad är häktad eller under 18 år och åtalad för allvarlig brottslighet samt mål om försättande i konkurs. Tingsrätten kommer också att hålla förhandlingar i mål som rör vårdnad, boende och umgänge med barn.

Antalet samtida besökare i tingsrätten har begränsats till åtta. Utöver detta antal kommer endast parter, vittnen och andra som har kallats till förhandling av tingsrätten att släppas in i lokalerna. Avsteg från denna regel kommer att medges endast i undantagsfall.

Tingsrätten följer händelseutvecklingen och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Tingsrätten kommer löpande att utvärdera och ta ställning till hur verksamheten skall bedrivas fortsättningsvis.

Tf. lagmannen Arne Åkerström upprepar i en kommentar att det är viktigt att alla i samhället tar sitt ansvar för att vända utvecklingen och minska smittspridningen av Covid-19.