Inställd förhandlingsdag, mål nr B 1391-21

2023-03-30

Efter ett uppehåll med hänsyn till ledigheter i samband med påsk återupptas huvudförhandlingen den 20 april 2023 kl. 09.15 i enlighet med tidigare meddelad förhandlingsplan. Huvudförhandlingen hålls alltjämt i säkerhetssalen på Rättscentrum i Malmö.