Inget upphovsrättsintrång då parternas avtal medgav upphandlande myndighets fortsatta användning av programvara

2022-05-27

I en tvist om fordran mellan en leverantör av datautrustning och en upphandlade myndighet, hade leverantören gjort gällande i första hand att avtalet mellan parterna hade förlängts genom myndighetens konkludenta handlande. I andra och tredje hand anförde leverantören att den upphandlande myndigheten gjort sig skyldig till upphovsrättsintrång genom att fortsätta att använda hela eller delar av den programvara som fanns i den upphandlade utrustningen, efter avtalets upphörande. Patent- och marknadsöverdomstolen fann att avtalet inte hade förlängts genom konkludent handlande. I fråga om det påstådda upphovsrättsintrånget innebar parternas avtal att det fortfarande förelåg ett bindande medgivande från leverantörens sida till myndighetens användande av programvaran. Den upphandlande myndigheten gjorde därför inte intrång i leverantörens upphovsrätt. Patent- och marknadsöverdomstolen ogillade käromålet och fastställde underinstansens domslut. Patent- och marknadsöverdomstolens dom får inte överklagas..