Ingen kisspaus på tåget för Pågatågspersonalen

2020-10-23

Arbetsmiljöverket hade beslutat att Arriva AB skulle se till att lokförare och tågvärdar på Pågatågen får en tillräckligt lång paus efter högst 2,5 timmar för att kunna gå på personaltoalett. Arriva AB överklagade beslutet. Företaget ansåg bl.a. att beslutet skulle innebära orimligt ökade kostnader med hänsyn till den begränsade nyttan och större svårigheter att lägga bra schema för personalen. Företaget hänvisade till att den genomsnittliga körtiden före rast eller paus var cirka två timmar och att det var möjligt för personalen att vid behov använda kundtoaletten på tåget.

Förvaltningsrätten konstaterade att det p.g.a. risken för smitta och kraftig nedsmutsning är olämpligt att hänvisa lokföraren och tågvärdarna till kundtoaletterna på tågen. Eftersom det endast finns personaltoaletter på vissa stationer, måste därför arbetsgivaren se till att personalen får tillräckligt långa pauser för toalettbesök där.

- Beslutet innebär en tydlig förbättring av arbetsmiljön. Pågatågen är en relativt omfattande verksamhet med många anställda. Den mindre ökning av personalen som bolaget anser blir en följd av beslutet, är därför helt rimlig, säger chefsrådmannen Ulrika Geijer.

Arriva AB ska ha genomfört förändringarna senast den 31 juli 2021.