Inga skäl att ingripa mot Region Stockholms upphandling av busstrafik

2023-05-09

Region Stockholm genomförde en upphandling av busstrafik för avtalsområdena Nacka/Värmdö och Huddinge/Botkyrka/Söderort. Nobina Sverige AB tilldelades uppdragsavtalen. Efter att Keolis Sverige AB ansökte om överprövning ansåg Förvaltningsrätten i Stockholm att det saknas skäl för att ingripa mot upphandlingen. Keolis Sverige AB överklagade domen och yrkade att målet skulle visas åter till förvaltningsrätten och i andra hand att upphandlingen skulle göras om.

Kammarrätten har i sitt avgörande i dag bedömt att det både saknas skäl för återförvisning av målet till förvaltningsrätten och ingripande mot upphandlingen och därför avslagit överklagandet.