Information till åhörare i mål om medhjälp till grovt folkrättsbrott i Sudan

2023-09-11

Ändrad huvudförhandlingsplan

Huvudförhandlingen kommer att genomföras veckovis enligt följande schema, med avbrott för högtider och lov.

Tisdagar kl. 09.15 – 16.30

Onsdagar kl. 09.15 – 16.30

Torsdagar kl. 09.15 – 16.30

 

För övrig information om målet hänvisas till det pressmeddelande som publicerades den 18 augusti 2023.