Information rörande uppmärksammad fråga avseende den i Wikileaks engagerade JA

2019-05-14

 

Åklagarmyndigheten har vid en presskonferens igår meddelat att förundersökningen avseende JA återupptas och att en häktningsframställan kommer att ges in till Uppsala tingsrätt.

 

Tingsrätten har ännu inte fått in någon häktningsframställan.

 

Tingsrätten kommer på denna plats meddela om en häktningsframställan lämnas in till tingsrätten samt lämna löpande information i pressmeddelanden.

 

 

 

 

Senast ändrad: 2019-05-14