Information om pågående huvudförhandling i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2020-11-06

Ny försvarare har ännu inte förordnats. När ny försvarare har förordnats ska tillfälle ges till yttrande över målets fortsatta handläggning. Tingsrätten måste mot den bakgrunden ställa in huvudförhandlingen även den 9 och 10 november 2020.

Tingsrätten avser att inom kort återkomma med ytterligare information om målets fortsatta handläggning i nytt pressmeddelande.