Information om pågående huvudförhandling i mål om grovt narkotikabrott m.m. i Vårberg

2020-11-05

Tingsrätten kommer att utse en ny försvarare och planerar nu för målets fortsatta handläggning.

Tingsrätten avser att inom kort återkomma med ytterligare information om målets fortsatta handläggning i nytt pressmeddelande.