Information om mål B 198-23

2023-07-13

Tingsrätten behöver ytterligare tid för att färdigställa domen. Dom i mål B 198-23 kommer att meddelas den 14 juli 2023 kl. 11.00.