Information om huvudförhandlingen i mål om bland annat mord

2023-03-27

Platser till media och allmänhet

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i förhandlingssalen och dessa är i första hand avsedda för journalister. Företrädare för massmedia som önskar närvara vid förhandlingen ombeds att så fort som möjligt anmäla detta genom att skicka e-post till adressen sodertorns.tingsratt.avdelning5@dom.se. Tingsrätten kommer att fördela platserna i salen på så sätt att varje redaktion i första hand erbjuds en plats var. Om någon redaktion vill delta med mer än en person kommer det att vara möjligt endast i mån av plats. Vid ankomst till tingsrätten ska presslegitimation uppvisas.

För allmänheten finns ett antal platser i en sidosal med ljud- och bildöverföring från huvudsalen. Plats i sidosalen kan inte bokas.

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen startar kl. 09.00.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen under förhandlingen. Enligt beslut från tingsrätten får åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) i salen ska vara avstängd och undanstoppad.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten för någon.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.