Information om huvudförhandlingen i mål mot tre f.d. medlemmar i en församling i Knutby

2020-01-28

Förhandlingen är då åter offentlig. Tidigare gjorda platsbokningar gäller fortfarande.