Information om huvudförhandling i mål om vållande till annans död

2023-05-17

Målet handlar om en 4-årig pojke som avvikit från sin förskola och drunknat i en pool. Företrädare för förskolan och förskolans hyresvärd har stått åtalade. Det har även förts talan om företagsbot riktad mot hyresvärden.

Dom i målet kommer att meddelas den 29 maj 2023 kl. 11.00.