Information om huvudförhandling i mål om vållande till annans död

2023-04-18

Huvudförhandlingen inleds den 26 april 2023 kl. 09.00 i Sal 1 på Södertälje tingsrätt. Ytterligare huvudförhandlingsdagar är inplanerade den 27 april samt den 15 maj.

 

Platser till allmänhet och media

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i förhandlingssalen. Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen startar kl. 09.00.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Enligt beslut från tingsrätten får åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) i salen ska vara avstängd och undanstoppad.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.