Information om huvudförhandling i mål om bland annat människorov av en känd rapartist

2023-01-18

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i förhandlingssalen.Företrädare för massmedia som önskar boka åhörarplats för attfölja förhandlingen ska senast kl. 12.00 den 20 januari 2023anmäla detta till handläggaren Jeanette Lundberg påtelefonnummer 08-561 662 46 eller handläggaren Denise Berg påtelefonnummer 08-561 661 63. Vid ankomst till tingsrätten skapresslegitimation uppvisas.

Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling kanefter anmälan få tillstånd att använda den elektroniska utrustningsom krävs för denna rapportering. Det kan exempelvis röra sig ommobiltelefoner, surfplattor, datorer eller annan utrustning förljudupptagning. Anmälan ska göras i samband med attåhörarplats bokas.

Information om ytterligare ordningsreglerFör övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kanstöra ordningen eller användas för att ta upp bild som medförs ini salen ska vara avstängd och undanstoppad. Det kan exempelvisröra sig om mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror.Bildupptagning eller fotografering är inte tillåten för någon i ellerin i rättssalen under förhandlingen.Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.