Information om det s.k. Casinomålet

2020-02-26

Uppsala tingsrätt meddelade i januari 2020 dom i det s.k. Casino-målet där 119 personer stod åtalade för i huvudsak grova bedrägerier och grova penningtvättsbrott. 75 personer av de som dömdes i tingsrätten har överklagat domen. Målet handläggs av hovrättens avdelning 8.

Planeringen av målet pågår och huvudförhandlingen beräknas kunna inledas i början april 2020 och pågå fram till mitten av september månad med visst sommaruppehåll.