Information om den fortsatta rättegången i mål B 769-22

2022-10-17

Rättegången i mål B 769-22 kommer i sin helhet att hållas inom stängda dörrar, det vill säga även den del som avser slutanföranden.