Information med anledning av meddelande av dom i målet om grovt folkrättsbrott och mord i Iran 1988

2022-07-07

Beställning av domen kan göras redan nu och skickas per e?post till domstolshandläggaren Anna Wester. Den som gör en sådan beställning innan den 14 juli 2022 kommer att få en webblänk med lösenord för att kunna hämta domen digitalt från tidpunkten för dess tillkännagivande.

Tingsrätten kommer i direkt anslutning till domens meddelande att hålla en digital pressträff där ansvariga domare i målet, rådmännen Tomas Zander och Anna Liljenberg Gullesjö, kommer att redogöra för innehållet i domen. Presentationen sker på svenska och engelska. Det kommer inte att finnas möjlighet till frågor under pressträffen.

Pressträffen är endast avsedd för media. Föranmälan krävs och ska göras senast den 12 juli 2022 per e-post till domstolshandläggaren Anna Wester. Till anmälan ska en bild på presslegitimation bifogas med angivande av namn och media som representeras. De som bereds plats kommer att erhålla en webblänk med lösenord för att kunna ansluta till pressträffen.