Information inför huvudförhandlingen i mål om mord på två personer och grovt barnfridsbrott i Mälarhöjden

2022-12-06

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen. Detta gäller även för åhörare som följer huvudförhandlingen från en sidosal.

Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för rapporteringen (t.ex. mobiltelefon, surfplatta eller dator). Detta gäller även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som förs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.