Information inför huvudförhandling i mål mot två före detta advokater

2022-06-13

Huvudförhandlingen kommer att hållas i säkerhetssalen på Södertörns tingsrätt och planeras pågå i sex dagar. Information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns i bifogad huvudförhandlinsplan.

Huvudförhandlingsplan mål B 3332-22pdf