Information i mål B 854-23 (mord m.m. i Kramfors kommun)

2023-10-17

Rättegången kommer att påbörjas torsdagen den 26 oktober 2023 kl 9.00 och beräknas pågå under 4-5 dagar.

Dag 1 och förmiddagen dag 2 är förhandlingsdagar då sakframställningar hålls och all skriftlig bevisning gås igenom. Därefter kommer rätten enskilt att ta del av den muntliga bevisningen som spelats in vid tingsrätten, dvs. utan att parterna närvarar (eftermiddagen dag 2 samt dag 3).

Den 2 november 2023 kl 9.00 (dag 4) hålls en avslutande del av förhandlingen med parterna närvarande. Den 3 november (dag 5) är reservdag.

Huvudförhandlingsdagarna 26–27 oktober och 2-3 november 2023 hålls förhandlingen i hovrättens sal 2, Södra Tjärngatan 2, Sundsvall.

Platsbokning och ackreditering

Media:

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Det kan reserveras plats för de journalister (ej kameramän och fotografer) och som sedan informerats i särskild ordning om att de fått plats. Presslegitimation krävs.

Föranmälan sker via e-post till Tom Sandgren (se kontaktuppgift till höger) senast 23 oktober 2023. Ange också om du behöver tillstånd för att ta med elektronisk utrustning in i salen.

Allmänheten:

Det kommer att finnas ett begränsat antal åhörarplatser för allmänheten i salen. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

 

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror och mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.

Tillägg om undantag har getts för journalister:

Åhörare i rättssalen som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor eller datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

Om du behöver tillstånd för att ta med sådan elektronisk utrustning kan du anmäla detta till Tom Sandgren, se kontaktuppgift till höger. Hovrätten kommer att meddela tillstånd i särskild ordning. Ta med hovrättens beslut till förhandlingen.