Information i mål B 852-22 (resning rörande mordet i Husum)

2022-06-07

Hovrätten för Övre Norrland har nu prövat frågan om jäv och konstaterat att vad åklagaren och försvaret har anfört eller vad som i övrigt kommit fram i målet inrymmer inte någon sådan omständighet som betyder att samtliga domare vid hovrätten eller samtliga nämndemän från Örnsköldsvik är jäviga. Jävsinvändningarna har därför lämnats utan bifall.

 

Huvudförhandlingen i målet är planerad att hållas v 26 och v 27, men det är fortfarande oklart hur omfattande målet blir.

 

Hovrätten kommer nu att hålla muntlig förberedelse i målet. Till förberedelsen är parterna kallade. Under sammanträdet kommer bl.a. följande att gås igenom; yrkanden och inställning, vilken bevisning som respektive part önskar åberopa samt planering av huvudförhandlingen både avseende tid, säkerhet och andra arrangemang.

Hovrätten kommer fortlöpande att uppdatera denna artikel.