Information angående målet om Preemraff i Lysekil

2019-06-10

Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har gett Preem AB tillstånd till befintlig och utökad verksamhet vid Preemraff i Lysekil. Tillståndet har överklagats till Mark- och miljööverdomstolen av cirka hundra privatpersoner och flera organisationer.

Mark- och miljööverdomstolen har idag haft fortsatt föredragning angående frågan om klagorätt och prövningstillstånd. Beslut kommer att meddelas den 17 juni 2019 kl. 11.00 genom att hållas tillgängligt på Svea hovrätts arkiv. Information om beslutet kommer samtidigt att publiceras på Mark- och miljööverdomstolens hemsida.

Senast ändrad: 2019-06-10