Inför huvudförhandling i Vetlandamålet

2021-05-19

Med hänsyn till den rådande corona-pandemin är antalet åhörarplatser i förhandlingssalen begränsat till 14 platser. Det kommer inte att finnas möjlighet att följa förhandlingen från annan sal.

Elektronisk utrustning som kan användas för att ta upp bild (till exempel de flesta mobiltelefoner) ska vara avstängd och undanstoppad under förhandlingen, om inte åhöraren har efterfrågat, och av rättens ordförande fått, särskilt tillstånd för att använda utrustningen.

Ljudupptagning eller ljudöverföring under förhör kommer, som utgångspunkt, inte att tillåtas eftersom det förväntas påverka utredningen negativt.

Ytterligare eller justerade ordningsregler kan, i vanlig ordning, meddelas under rättegången.