Inför huvudförhandling i mål om grov våldtäkt mm i bland annat Täby kommun

2021-05-21

Huvudförhandling är planerad under 8 förhandlingsdagar inklusive reservdag kl. 09.00 - 16.30. Förhandlingen inleds måndagen den 24 maj och avslutas den 2 juni allternativt den 7 juni 2021.

Med hänsyn till sekretessen rörande målsägandenas identiteter har tingsrätten beslutat att huvudförhandling ska hållas inom stängda dörrar i dess helhet.

Målet handläggs av Avdelning 3