I mål gällande skjutningen på Nordost i augusti 2020, grovt vapenbrott m.m. döms fyra män till fängelse mellan sex månader och nio år

2021-06-07

En 28-årig man döms till nio års fängelse för försök till mord, grovt vapenbrott och några brott av lindrigare karaktär. En 18-årig man döms till fängelse i sex månader för försök till grov misshandel samtidigt som han frikänns för grovt vapenbrott. En 19-årig man döms för grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott, narkotikabrott och några brott av lindrigare karaktär till fängelse i två år och sex månader. Ytterligare en 28-årig man döms för grovt vapenbrott, narkotikabrott och några andra brott av lindrigare karaktär till fängelse i två år och fyra månader.

Den 28-åring som av polisen beskrivits som en ledargestalt döms till det längsta straffet. För hans del har rätten ansett att det är bevisat att han beväpnat sig och skjutit mot flera personer i den andra grupperingen på kvällen den 5 augusti 2020.

När det gäller den 18-åring som också stod åtalad för mordförsök har han dömts för försök till grov misshandel. Tingsrätten har inte ansett att åklagaren har bevisat att hans avsikt var att döda någon i den andra grupperingen. Däremot anser tingsrätten att det är klart att han haft för avsikt att allvarligt skada målsägandena. På grund av hans ålder och då han varit häktad med fulla restriktioner sedan september förra året har hänsyn till detta tagits vid bestämmandet av straffets längd. Mannen har också sedan tidigare släppts från häktet.

De två andra åtalade har dömts för bland annat grovt vapenbrott då de på olika sätt hanterat en pistol där rätten särskilt tagit hänsyn till att vapnet förekommit i en kriminell miljö. Även 19-åringen har fått en viss reduktion på sitt straff på grund av ålder och lång häktningstid.

De åtalade som inte redan släppts ska stanna kvar i häkte till dess domen får laga kraft.

Det återstår ett antal åtalspunkter som tingsrätten, på grund av sjukdom på åklagarsidan, inte kan avgöra förrän senare i höst.

- Målet har varit relativt omfattande och tagit många resurser i anspråk för att planera och genomföra. Eftersom det uppstod sjukdom på åklagarsidan blev vi också tvungna att göra om planeringen under ganska stor tidspress, säger Bengt-Olov Horn som var rättens ordförande.