I dag tillträder Johan Danelius som justitieråd i Högsta domstolen

2020-01-20