Huvudman frias från åtal för grovt koppleri

2019-05-15

Åklagaren har väckt talan mot tio män i åldrarna 29–73 år för brott som har sin grund i sexköp. Flera av brotten har begåtts mot en ung kvinna som under flera års tid levde ett mycket utsatt liv. Kvinnan har berättat att hon sålde sex till flera hundra män samtidigt som hon, i vart fall i perioder, var inne i ett omfattande narkotikamissbruk. En av männen, som är i 40-års åldern, har pekats ut som den som bär ansvaret för att kvinnan började prostituera sig. För sin inblandning har mannen åtalats för grovt koppleri. Vid två tillfällen under sommaren 2015 påstås mannen även ha våldtagit kvinnan på ett sätt som åklagaren anser är grovt. Mannen har erkänt att han har köpt sex av kvinnan, men han har helt förnekat både att han har varit delaktig i kvinnans prostitution och att han har våldtagit kvinnan.Åklagaren har åberopat en mängd bevis, såsom fotografier, filmer och chattar, som syftat till att visa att mannen har ett stort intresse för sex och att han ägnar sig åt vissa fetischer. Det som framkommit genom bevisningen har inte i sig varit brottsligt och tingsrätten anser att nyttan med bevisningen därmed starkt kan ifrågasättas. Det beror särskilt på att flera fotografier och filmer är av privat natur och att mannen själv har vidgått det som åklagaren har velat visa. I övrigt består bevisningen i huvudsak av kvinnans berättelse, anteckningar som hon gjort under tid då hon har fått behandling samt vittnesuppgifter om vad kvinnan har berättat för andra. Kvinnan har haft svårt att redogöra för detaljer, vilket inte är konstigt med tanke på hur hennes livssituation har sett ut. Inte ens det hon själv har berättat om mannens inblandning är så omfattande som åklagaren har påstått. Flera vittnen har dessutom beskrivit att kvinnans berättelse har lämnats i fragment och de har haft svårt att förklara när kvinnan har berättat om olika detaljer. Bevisningen är därmed inte tillräcklig för att fälla mannen för brotten. Rättens ordförande Gunilla Åkerman förklarar hur domstolen har resonerat.- Kvinnan har inte berättat om att huvudmannens delaktighet i hennes prostitution har varit så omfattande som åklagaren har påstått. De inblandade har dessutom haft olika syn på vad som har hänt i olika skeenden och det har varit svårt att få några mer detaljerade beskrivningar. De vittnen som har hörts har inte kunnat redogöra för när i tiden kvinnan har berättat om olika händelser för dem. Bevisningen är sammantaget inte tillräckligt stark för att fälla mannen för koppleri och våldtäkt.Under utredningen har polis gått igenom bl.a. mannens telefoner, datorer och hårddiskar och man har då påträffat konversationer som mannen har haft med andra kvinnor. Detta har resulterat i att mannen nu döms för köp av sexuell handling av barn samt för att han i två fall har försökt att köpa en sexuell handling av två andra barn. Mannen döms även för köp av sexuell tjänst av en kvinna över 18 år samt för innehav av en barnpornografisk bild. Ytterligare ett åtal mot mannen för koppleri har ogillats. Mannens straff har bestämts till fängelse i två månader (se faktarutan för information om brotten och de straffskalor som gäller för dem). Mannen ska betala skadestånd till flickan som var under 18 år när han köpte sex av henne. I övrigt har kvinnornas begäran om skadestånd lämnats utan bifall.Två andra män har också åtalats för att ha utsatt kvinnan i huvudåtalet för våldtäkt. Båda männen har kontaktat kvinnan för att köpa sex och det är sedan vid dessa träffar som åklagaren menar att våldtäkter har ägt rum. Inte heller i de fallen bedöms bevisningen vara tillräcklig för att motivera fällande domar. Åtalen för våldtäkt mot de båda männen har alltså ogillats. Den ena mannen döms dock för köp av sexuell tjänst vid det aktuella tillfället. En konsekvens av att männen frikänns är att de inte ska betala skadestånd till kvinnan.Genom domen har tingsrätten även prövat ett åtal för bl.a. våldtäkt mot barn och köp av sexuell handling av barn mot en man i 60-årsåldern. Brotten har riktats mot en flicka som var 14 år när mannen började köpa sex av henne. Mannen har erkänt att han vid flera tillfällen har köpt sex av flickan, men har hävdat att han trodde att hon var över 15 år. Tingsrätten anser dock att mannen är överbevisad i frågan om hans kännedom om flickans ålder. Det beror på att mannen och flickan har haft kontakt under flera års tid och de har under den tiden pratat och chattat om saker som handlat om deras respektive privatliv. Tingsrätten tar även hänsyn till att mannen under en stor del av sitt yrkesverksamma liv har arbetat med ungdomar. Mannen döms för våldtäkt mot barn vid sex tillfällen och för köp av sexuell handling av barn vid femton tillfällen. Påföljden bestäms till fyra års fängelse och mannen ska betala skadestånd till flickan.   Övriga sex män som åtalats i målet har dömts för köp av sexuell tjänst av kvinnan i huvudåtalet.Huvudförhandlingen pågick mellan den 11 mars och 24 april 2019 vid Göteborgs tingsrätt. Rätten har varit enig.

Senast ändrad: 2019-05-14