Huvudförhandlingsplan i synnerligen grovt narkotikamål

2020-10-20

Huvudförhandlingsplan

Dag 1 (23/10) 09.00-16.00 Yrkanden och sakframställan

Dag 2 (27/10) 09.00-16.00 Fortsatt sakframställan

Dag 3 (29/10) 09.00-16.00 Fortsatt sakframställan

Dag 4 (3/11) Förmiddagen Förhör med tilltaladeEftermiddagen Vittnesförhör

Dag 5 (4/11) 09.00 Vittnesförhör 10.00- Personalia och slutanföranden

Dag 6 (6/11)Reservdag

 

Det kan förutses att huvudförhandlingen till övervägande del kommer att vara offentlig. Det kommer att finnas ett begränsat platser för åhörare. På grund av den pågående pandemin kommer antalet platser emellertid att vara ytterst begränsat. Det kommer att finnas begränsad möjlighet för journalister/massmedia att i förväg reservera plats. Vid intresse av att erhålla en plats i salen sker anmälan senast den 21 oktober till

 E-post anmälan