Huvudförhandlingsplan i rättegången om polisskjutningen av en ung man i Stockholm

2019-07-19

Som tidigare meddelats kommer rättegången att påbörjas den 3 september 2019. Bokade förhandlingsdagar är: 3, 5, 6, 9, 11, 16, 17 (reservdag), 19 (ev. reservdag) september.

Tingsrätten har nu upprättat en huvudförhandlingsplan för rättegången. För beställning av denna handling eller frågor om målet hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning3@dom.se

Tingsrätten kommer här på hemsidan fortsatt lägga ut information om målet som t.ex. om praktiska frågor inför huvudförhandlingen.

Stockholms tingsrätt, avdelning 3, mål B 10655-18

Senast ändrad: 2019-07-19