Huvudförhandlingsplan i mål om arbetsmiljöbrott m.m.

2021-10-12

Huvudförhandling i målet påbörjas den 18 oktober 2021 kl. 09.00 och fortsätter sedan enligt huvudförhandlingsplan, se bifogad fil.

Övrigt

Huvudförhandlingsplanen kan komma att ändras.

Huvudförhandlingen kommer i huvudsak att vara offentlig.

Det är förbjudet att filma eller fotografera i rättssalen. Brott mot förbudet straffas med böter eller fängelse i högst sex månader.

 

En begäran om att få ut handlingar kan skickas till bestallningartkr@dom.se.  Ange i ämnesraden vilken handling som önskas.