Huvudförhandlingen i Teliamålen inleds den 4 september 2018

2018-08-31

Huvudförhandlingen i målen mellan åklagaren och tre tidigare anställda i Teliakoncernen samt Telia Company AB inleds den 4 september 2018 kl. 9.15 i Rådhuset i Stockholm och beräknas pågå under ca 50 förhandlingsdagar fram till den 20 december 2018.

Åklagaren håller en övergripande sakframställan den 4-5 september. Förhör med de tilltalade är planerade att genomföras den 19-21 september (åtalspunkt 1) 26-27 september (åtalspunkt 2), 4 oktober (åtalspunkt 3), 11 oktober (åtalspunkt 4) och 17 oktober (åtalspunkt 5). Åklagarens slutanförande är planerat till den 11-12 december och försvararnas slutanföranden till den 14 december.  

Domare i målen kommer att vara rådmännen Tomas Zander och Anna Liljenberg Gullesjö samt fyra nämndemän. 

Åklagare är extra åklagaren Gunnar Stetler och kammaråklagaren Berndt Berger vid Nationella åklagaravdelningen, Riksenheten mot korruption. 

Försvarsadvokater är Leif Gustafson, Staffan Bergqvist, Hans Strandberg, Olof Kullinger, Stephane Pleijel och Christina Bergner. Telia Company företräds i rättegången av advokaterna Andreas Steen och Johan Skog samt jur. kand. Lisa Ejelöv.

Beställning av handlingar i målet

Kopior av handlingar kan mot avgift beställas via e-post stockholms.tingsratt.avdelning4@dom.se

För frågor om målet bör kontakt i första hand tas med rådmannen Tomas Zander, se kontaktuppgifter till höger. 

För praktiska frågor om målet bör kontakt i första hand tas med domstolshandläggaren Catharina Collin eller tingsnotarien John Gustafsson, se kontaktuppgifter till höger.

Senast ändrad: 2018-08-31