Huvudförhandlingen i stora målet vid Södertörns tingsrätt inleds måndagen den 15 februari

2021-02-12

Stora målet vid Södertörns tingsrätt

Tingsrättens avdelning 2 ansvarar för ett par brottmål med samband (”stora målet”) vars gemensamma huvudförhandlingar ska pågå under hela våren och fram till midsommarveckan. Målen består av i huvudsak tre mål enligt följande:

 

- Beslagsmålet B 11907–20 - Kungens kurva målet B 772–20 - Encronmålet B 14383–20 (B 7306–20, 20349–20, 8845–20, 8844–20).

 

Anledningen till att målen handläggs tillsammans är att det finns personer som är aktuella i två eller flera mål.

 

Åtal och huvudförhandlingar

 

- Beslagsmålet B 11907–20 – I målet har åtal getts in rörande bl.a. grovt vapenbrott m.m. Fem personer är åtalade i målet. Huvudförhandlingen påbörjas måndagen den 15 februari och ska pågå den 16, 18 och 22 februari 2021. Kammaråklagaren Anna Hankkio är ansvarig åklagare.

 

- Kungens kurva målet B 772–20 – I målet har åtal getts in rörande bl.a. mord vid en bensinmack vid Kungens kurva i januari 2020. Tre personer är åtalade i målet. Huvudförhandlingen påbörjas den 23 februari och ska hålla på den 25 februari och den 8, 9, 11, 15, 16, 19, 22 och 23 mars med den 26 mars som reservdag. Kammaråklagaren Johanna Rejdemo Storbjörk är ansvarig åklagare och kommer att biträdas av kollegan Simon Pittuco vid förhandlingen.

 

- Encronmålet 14383–20 – Åtal beräknas kunna ges in till tingsrätten i slutet av mars månad. Misstankarna i målet rör bl.a. förberedelse till mord, synnerligen grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott och människorov m.m. Drygt 30 misstänkta finns i målet för närvarande. Bland de misstänkta och målsägande finns några rap-artister. Huvudförhandlingen i denna del beräknas kunna hållas mellan den 6 april-24 juni 2021. Kammaråklagarna Anna Stråth och Sara Nilsson är ansvariga åklagare och kommer att biträdas av kollegan Ida Arnell vid förhandlingen.

 

Teamet som handlägger målen

Handläggarna Anna Haag Mirzaei, Matilda Langer, notarien Maria Walter och rådmannen Kian Moazzez Amraée är ansvariga för handläggningen av stora målet.

 

F.d. lagmannen Göran Nilsson (ordförande) och Kian Moazzez Amraée kommer att vara juristdomare vid huvudförhandlingarna. Kian Moazzez Amraée är ansvarig för mediekontakter.

 

Platsen för huvudförhandling

Huvudförhandlingarna kommer att hållas i Säkerhetssalen på Bergsgatan 50 på Kungsholmen. Åhörarplatser avsedda för allmänhet är starkt begränsade med anledning av den pågående pandemin.

 

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen.

 

Åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling får använda den elektroniska utrustning som krävs för rapporteringen (t.ex. mobiltelefon, surfplatta eller dator). Detta gäller även annan utrustning för ljudupptagning. Utrustningen får inte användas för bildupptagning/fotografering.

 

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som förs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad.