Huvudförhandlingen i målet om egenmäktighet vid förhandling med främmande makt är nu avslutad

2020-06-18

Tingsrätten återkommer med information om presskontakter i samband med domens meddelande.

Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till avdelning 4, se kontaktinformationen.

Vid övriga frågor hänvisas i första hand till tingsfiskalen Hanna Björklund eller domstolshandläggaren Mats Sjöberg, se kontaktinformationen.

Ansvarig domare för målet är rådmannen Anna Flodin.