Huvudförhandlingen i mål om mord och försök till mord i Råcksta och försök till mord i Nacka är avslutad

2020-05-14

För beställning av dom hänvisas till Solna tingsrätt, avdelning 3, se kontaktinformation. Tingsrätten har för närvarande begränsade expeditionstider och det kan vara svårt att komma fram på telefon. Tag därför gärna kontakt med oss via e-post i första hand.