Huvudförhandlingen i mål om grovt spioneri m.m. har avslutats

2022-12-19

Huvudförhandlingen i målet inleddes den 25 november. Som tingsrätten tidigare informerat om har huvudförhandlingen på grund av sträng sekretess till stora delar skett bakom stängda dörrar.

Parterna har i dag hållit slutanföranden i målet och framställt sina slutliga ansvarsyrkanden och inställningar.

Vid huvudförhandlingens slut har tingsrätten beslutat att dom i målet kommer att meddelas den 19 januari 2023 kl. 11.00. Tingsrätten har vidare beslutat att de tilltalade ska kvarbli i häkte till dess att dom meddelas eller tingsrätten beslutar annat.

Övrig information

Se tidigare pressmeddelanden.