Huvudförhandlingen i mål om grovt spioneri m.m. avslutas måndagen den 19 december

2022-12-16

Uppdaterad huvudförhandlingsplan

Huvudförhandlingen i målet inleddes den 25 november. Som tingsrätten tidigare informerat om har huvudförhandlingen på grund av sträng sekretess till stora delar skett bakom stängda dörrar.

Slutanföranden i målet kommer att äga rum måndagen den 19 december. Huvudförhandlingen i den delen kommer att ske bakom stängda dörrar.

Tingsrätten har dock uppdaterat huvudförhandlingsplanen bl.a. med en öppen del för parternas slutliga ansvarsyrkanden och inställningar samt för rättens beslut om tid för dom och i fråga om häktning. Den öppna delen inleds efter parternas slutanföranden. Det är svårt att beräkna tidpunkten men den öppna delen bedöms inte äga rum före kl. 15.00.

Angående åhörarplatser i salen

Som tingsrätten tidigare informerat om finns det för huvudförhandlingens offentliga delar ett mycket begränsat antal åhörarplatser som främst är avsedda för media som föranmält sig. Samtliga dessa platser är för närvarande bokade varför ytterligare föranmälan inte är möjlig i nuläget.

Eftersom det endast finns ett mycket begränsat antal åhörarplatser kommer det sannolikt inte att finnas platser för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till dessa platser.

Övrig information

Se tidigare pressmeddelanden.