Huvudförhandlingen i mål om försök till mord m.m. har avslutats

2023-06-09

Beslut i häktningsfrågan meddelas i dag den 9 juni 2023. Dom i målet kommer att meddelas den 22 juni 2023.

 

Ett pressmeddelande kommer att publiceras i samband med att dom i målet meddelas.

 

Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till tingsrätten på e-postadressen: hassleholms.tingsratt@dom.se eller när målet är avslutat använda formuläret på Sveriges domstolars hemsida https://www.domstol.se/domar-och-beslut/bestall-domar-beslut-eller-handlingar/.