Huvudförhandlingen i mål om bl.a. anstiftan av försök till mord på en advokat har avslutats

2020-12-04

Åklagaren har tidigare väckt åtal mot en kvinna för stämpling till mord och förberedelse till mord på en advokat hösten 2018. Åklagaren har även väckt åtal mot två män och ytterligare en kvinna för delaktighet i samma brott. Åklagaren har därutöver åtalat kvinnan för anstiftan av försök till mord på advokaten hösten 2019. I samma stämningsansökan åtalas även en tredje man för försök till mord på advokaten hösten 2019. Huvudförhandlingen i målet, som pågått i sammanlagt femton dagar, har nu avslutats.

Efter enskild överläggning har tingsrätten funnit att övertygande bevisning har lagts fram om att den huvudmisstänkta kvinnan har begått de åtalade gärningarna. Kvinnan ska nu genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Under tiden för undersökningen är kvinnan fortsatt häktad. Utöver kvinnan ska den man som åtalats för försök till mord hösten 2019 vara kvar i häkte till dess att dom meddelas eller annat beslutas.

Sedan tidigare har tingsrätten beslutat att den kvinna som åtalats för delaktighet i brotten hösten 2018 ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. De två män som åtalats för brott hösten 2018 har också sedan tidigare försatts på fri fot.

Fortsatt huvudförhandling kommer att hållas när de rättspsykiatriska undersökningarna är klara.

Tidpunkt för fortsatt huvudförhandling respektive tidpunkt för tingsrättens dom kommer att meddelas vid ett senare tillfälle.