Huvudförhandlingen i mål angående misstänkt mord i Malå är avslutad

2023-06-30

Dom i målet kommer att meddelas torsdagen den 13 juli 2023 kl. 11.00.